Wiadomości branżowe

Jakie są wymagania dotyczące dodatków paszowych?

2020-06-22

Dodatki paszowesą dodawane do podstawowej diety. Ich zadaniem jest poprawa odżywiania paszy, poprawa efektywności wykorzystania paszy, promocja produkcji zwierzęcej i drobiarskiej oraz zapobieganie chorobom, zmniejszanie strat żywieniowych paszy podczas przechowywania oraz poprawa jakości produktów hodowlanych i drobiowych. Wspólnydodatki paszoweobejmują dodatki aminokwasowe, dodatki farmaceutyczne o działaniu przeciwbakteryjnym i stymulującym wzrost, zielonedodatki paszowe(takie jak preparaty enzymatyczne, oligosacharydy, chińskie leki ziołowe, probiotyki i innedodatki paszowe) itp.

 

Dodatki paszowepowinny generalnie spełniać następujące wymagania:

 Feed additive

1. Kiedy jest stosowany, nie powinien wywoływać ostrych i przewlekłych toksycznych i niekorzystnych skutków dla zwierząt gospodarskich i drobiu oraz nie może powodować zmian fizjologii rozrodu u zwierząt hodowlanych i drobiu, które będą miały wpływ na płód;

 

2. Muszą zaistnieć rzeczywiste korzyści ekonomiczne i efekty produkcyjne;

 

3. Ma dobrą stabilność w paszach i zwierzętach hodowlanych;

 

4. Nie wpływa na spożycie paszy przez zwierzęta gospodarskie i drób;

 

5. Ilość pozostałości w produktach pochodzenia zwierzęcego nie może przekraczać określonych norm i nie może wpływać na jakość i zdrowie ludzi w produktach pochodzenia zwierzęcego.