Wiadomości branżowe

Definicja dodatków paszowych

2020-08-06

Dodatki paszoweodnoszą się do małych lub śladowych substancji dodawanych w procesie produkcji, przetwarzania i stosowania paszy. Ilośćdodatki paszowe is small but the effect is significant. Dodatki paszowe are inevitable raw materials used in the modern feed industry. They have obvious effects on strengthening the nutritional value of basic feeds, improving animal production performance, ensuring animal health, saving feed costs, and improving the quality of livestock products.

Dodatki paszowe