Wiadomości branżowe

Wprowadzenie do dodatków paszowych

2020-09-11

Dodatki paszoweodnoszą się do małych lub śladowych substancji dodawanych w procesie produkcji, przetwarzania i stosowania paszy. Ilośćdodatki paszowejest mały, ale efekt jest znaczący.Dodatki paszoweto nieodzowne surowce stosowane we współczesnym przemyśle paszowym. Mają oczywisty wpływ na wzmocnienie wartości odżywczej pasz podstawowych, poprawę wydajności produkcji zwierzęcej, zapewnienie zdrowia zwierząt, oszczędność kosztów pasz i poprawę jakości produktów zwierzęcych.

Dodatki paszowe are divided into microbial dodatki paszowe and Chinese herbal medicine dodatki paszowe. Among them, the microbial feed additive is a microbial product that replaces or balances one or more bacterial strains in the animal ecosystem. In a narrow sense, it is a microbial product that can stimulate the reproduction and growth of its own beneficial bacteria, while resisting the growth of harmful bacteria. Microbial dodatki paszowezawierają dużą liczbę pożytecznych bakterii (aktywne bakterie kwasu mlekowego, bifidobakterie, pałeczki), złożone enzymy, peptydy chelatujące, środki ułatwiające wyjmowanie z pleśni itp. Jego metabolity i endotoksyna jelitowa hamują wzrost innej szkodliwej flory. Z drugiej strony, tworzy normalną florę bakteryjną organizmu żywiciela, syntetyzuje główne witaminy dla gospodarza, zapewnia pożywienie i zapobiega inwazji bakterii chorobotwórczych.