Wiadomości branżowe

Stosowanie dodatków paszowych

2020-09-11

1. Kurczak

Przewód pokarmowy kurczaka jest stosunkowo krótki, a bariera śluzówkowa jelit jest krucha. W warunkach intensywnej hodowli, w porównaniu ze zwierzętami z długim przewodem pokarmowym, są bardziej podatne na szkodliwe mikroorganizmy, prowadzące do różnych chorób. Sposób użyciadodatki paszowejest jednym ze skutecznych sposobów zapobiegania i leczenia chorób jelit oraz poprawy wydajności brojlerów i niosek. Tempo wzrostu brojlerów jest szybkie, a na intensywną produkcję duży wpływ ma środowisko. Zastosowaniedodatki paszowe can improve the balance of intestinal flora, reduce the incidence and mortality of intestinal diseases, increase slaughter weight, reduce feed and meat ratio, and reduce Emissions of harmful gases such as ammonia and hydrogen sulfide in the chicken house can improve product quality. The application of dodatki paszowe in layer breeding can not only prevent diseases, improve production performance and feed remuneration, but also improve egg quality. Studies have shown that adding dodatki paszowe to the diet of laying hens can increase the Hastelloy unit of the eggs, reduce the cholesterol content of the eggs, and have the effects of improving the thickness of the eggshell and reducing soft-shell eggs.

2. świnia

Bieżące badania i zastosowania pokazują tododatki paszowe have achieved good application effects in the breeding of piglets, sows and fattening pigs. Adding dodatki paszowe to piglet diets can promote piglet intestinal development, improve intestinal health, reduce diarrhea rate, and increase piglet growth rate and feed conversion rate. For lactating piglets, adding dodatki paszowe helps to establish a dominant flora of probiotics; for weaned piglets, it can improve the adverse effects of diarrhea and growth retardation caused by factors such as the secretion of digestive enzymes and the antigenicity of the diet. Studies have shown that the use of dodatki paszowe in sow diets can improve intestinal health and improve sow immunity and reproductive performance. After adding dodatki paszowe, it can improve the ability to adjust the balance of the bacterial flora in the gastrointestinal tract, increase the feed intake of the sow during lactation, inhibit weight loss, increase the fat and protein content in the milk of the sow, and improve the survival rate of weaned piglets and weaned piglets body weight. Adding dodatki paszowedieta świń na tucz może zwiększyć spożycie paszy i współczynnik konwersji paszy, poprawić stan zdrowia, skrócić okres tuczu oraz wpłynąć na poprawę jakości i zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Badania wykazały, że dodawaniedodatki paszowemoże zmniejszyć wskaźnik biegunki u tuczników, poprawić odporność, zwiększyć spożycie i strawność paszy, zwiększając w ten sposób stopień wykorzystania diety i zmniejszając stosunek paszy do mięsa. Dodatkowo, dodatki paszowemają pewien wpływ promujący na zwiększenie zawartości tłuszczu śródmięśniowego i zwiększenie zawartości NNKT, co może wpłynąć na poprawę jakości wieprzowiny.

3. Przeżuwacze

Badania to wykazałydodatki paszowe can improve the weight gain rate of meat ruminants such as mutton sheep and beef cattle, increase carcass net meat rate, and improve meat quality. For milk-producing ruminants, dodatki paszowe can increase milk production, prolong the peak of milk production, increase milk fat rate, reduce the number of somatic cells in milk, and improve milk composition. It also has a certain effect on preventing mastitis and reproductive diseases. For calves whose digestive tract is not well developed, the use of additives can promote the establishment of the calf's gastrointestinal flora, adjust the balance of the flora, and reduce the occurrence of calf diarrhea. In addition, the use of dodatki paszowe can promote the weight gain of calves.

4. Produkty wodne

Zastosowaniedodatki paszowew produktach wodnych ma dwa aspekty: przynęty i oczyszczanie wody. Dodatki paszowe mogą poprawiać równowagę mikroekologiczną zwierząt wodnych, promować wzrost i rozwój, odgrywać rolę w zapobieganiu i kontrolowaniu chorób oraz poprawie wydajności produkcji. Probiotyki mogą być kolonizowane w jelitach ryb w celu promowania wzrostu i rozwoju ryb oraz poprawy odporności na choroby. Dodatki paszowe do pasz mogą zmniejszyć częstość występowania krewetek i zwiększyć przeżywalność i wydajność.Dodatki paszowemoże być stosowany jako immunostymulatory i adiuwanty dla zwierząt wodnych w celu promowania rozwoju narządów odpornościowych, poprawy poziomu odporności humoralnej i poprawy funkcji odpornościowych. Efekt ten został zweryfikowany u różnych zwierząt wodnych. Bakterie fotosyntetyczne i bakterie nitryfikacyjne wdodatki paszowemogą konsumować materię organiczną w zbiorniku wodnym, usuwać azot amoniakalny, siarkowodór, azot azotynowy itp., są ważnymi pożytecznymi mikroorganizmami, które są obecnie stosowane w celu poprawy środowiska akwakultury. Stosuje się je u zwierząt wodnych, takich jak krewetki i flądra japońska. Dobre efekty aplikacyjne uzyskuje się w hodowli.